کارفرما:

شرکت پارس سازه گستر فارس

شرح فعالیت: 

ساخت تابلو های فشار ضعیف و سینی کابل و کابل کشی و تابلو برق های بانک خازنی و اصلاح ضریب قدرت

سال اجرا1397
سازندهالکترو صنعت مهدی
مدت اجرا8 ماه