تابلو های فشار ضعیف

تابلو برق فشار ضعیف ولتاژی تا ۱۰۰۰ ولت دارد و اجزای تشکیل دهنده این تابلو متناسب با کاربرد آن میباشد.

تابلو های کارگاهی

این تابلو شامل یک عدد فیدر محدود کننده جریان سه فاز برای برق ورودی تابلو و با توجه به درخواست چند عدد پریز سه فاز و تک فاز و با حفاظت مربوطه برای مدیریت انرژی مونتاژ و نصب میگردد.

تابلو های صنعتی

این تابلو بین اجزای یک سیستم برقی ارتباط درست برقرار کرده و نقش مهمی در صنایع تولیدی و کارخانه ها دارد و کاربرد آن در کارخانه ها پالایشگاه ها و مراکز صنعتی میباشد.

تابلو های بانک خازنی

این تابلو برای جبران توان راکتیو در شبکه که بصورت پله ای و خودکار وارد مدار شده و توان راکتیو را کنترل میکند.

تابلو های چنج آور

این تابلو میتواند بطور خودکار بین دو ورودی برق عمل کند.از این تابلو برای مراکزی که دارای ژنراتور زاپاس میباشند استفاده میشود.

تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای محوطه باز

این تابلو برای توزیع برق و کنترل روشنایی در محوطه باز و بطور ایستاده ساخته و نصب میگردد و جعبه این تابلو بصورت ضد آب نیز ساخته میشود.