کارفرما:

شرکت فولاد پاسارگاد فارس

شرح فعالیت: 

ساخت تابلو های فشار ضعیف و سینی کابل و کابل کشی

سال اجرا1393
سازندهالکترو صنعت مهدی
مدت اجرایک سال