کارفرما:

شرکت بوبین سازان صنعتی ایران پارس

شرح فعالیت: 

ساخت تابلو های اتوماسیون و plc

سال اجرا1400
سازندهالکترو صنعت مهدی
مدت اجرا9 ماه