کارفرما:

شرکت بستنی دایتی شیراز

شرح فعالیت: 

ساخت تابلو های فشار ضعیف و سینی کابل و کابل کشی و تابلو برق های بانک خازنی و اصلاح ضریب قدرت

سال اجرا1395
سازندهالکترو صنعت مهدی
مدت اجرا۹ ماه