کابل دراپ فیبر نوری (FTTH) | FTTH Fiber Drop Cable

۲-۱۲ Core Self-Supporting FTTH Drop Cable

کابل FTTH Drop

• دارای تارهای فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی آسان
• امکان نصب مستقیم کانکتور
• دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی بالا
• دارای روکش LSZH برای جلوگیری از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن
• دارای نگهدارنده و مقاوم ساز از جنس فولاد
• وزن سبک
• نصب آسان و سریع

۲-۱۲ Core FTTH Drop Cable

کابل FTTH Drop

• دارای تارهای فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی آسان
• امکان نصب مستقیم کانکتور
• دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی بالا
• دارای روکش LSZH برای جلوگیری از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن
• دارای نگهدارنده و مقاوم ساز از جنس فولاد
• وزن سبک
• نصب آسان و سریع

۲-۲۴ Core Loose Tube Structure Drop Cable

کابل FTTH Drop

• ساختاری تیوب مرکز
• دارای ساختار ضد آب
• دارای تارهای فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی آسان
• دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی بالا
• دارای مقاوم ساز از جنس فولاد
• قطر کم، وزن سبک
• نصب آسان و سریع

Hybrid Fiber/Power Cables

کابل FTTH Drop هیبرید

• دارای تارهای فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی آسان
• امکان نصب مستقیم کانکتور
• دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی بالا
• دارای روکش LSZH برای جلوگیری از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن
• دارای مقاوم ساز از جنس فولاد
• وزن سبک
• نصب آسان و سریع