اسپلیتر فیبر نوری

• کر فیبر نوری با استاندارد G.657
• تلفات عبوری کم
• قابلیت اطمینان بالا
• تعداد کانال بالا
• محدوده طول موج گسترده
• رنج وسیع دمای عملکرد
• قابلیت سفارشی سازی تعداد کانال، نوع کر فیبر نوری، طول فیبر ورودی و خروجی، نوع کانکتور ورودی و خروجی، نوع کابل ورودی و خروجی
• در سه نوع Compact، Rackmount و General

اسپلیتر فیبر نوری