اداپتور فیبر نوری

• مناسب برای کابل single-mode
• موجود در انواع کانکتور SC،LC،FC و… با پولیش UPC
• در دو نوع Simplex و Duplex
• تضعیف و تلفات عبوری کم
• قابلیت سفارشی سازی

اداپتور فیبر نوری